top of page
למען אחדות ישראל.png

ברית 80/80 נוצרה מתוך האמונה ש-80% מהעם יכולים להסכים על 80% מהדברים. 

כיום, המערכת הפוליטית בישראל מקדשת את רעיון ההכנעה על חשבון רעיון ההסכמה בכך שכל "מחנה" מנסה להגיע ל61 מנדטים ולהכניע את המחנה האחר.
אנו בברית 80/80 מאמינים כי התנועה הציונית,
מעצם היותה תנועה לאומית,
חייבת להיות מבוססת על
רעיון ההסכמה ועל ההכרה שהלאום מורכב מקהלים שונים בעלי תפיסות עולם שונות החוברים יחד למען מטרה משותפת הגדולה מסך המחלוקות.
ברית 80/80 לקחה על עצמה לפעול בכל כוחה למען קידום רעיון ההסכמה ולמען חיבור קהלים שונים ומנוגדים
תחת החזון הגדול והמשותף, חזון הדורות, של שיבת עם ישראל לארצו.

רב המחבר על המפריד רק ביחד נתקדם.png
80 (4).png
WhatsApp Image 2022-05-09 at 11.58.05 (1).jpeg

מנהיגות של שונים ומגוונים נושאת בתוכה בשורה אדירה 

בשורה שניתן לנהל את המדינה על בסיס ה-80% שעליהם אנו יכולים להסכים, תוך הסכמה להניח בצד את ה- 20% שבמחלוקת

בשורה שאשכנזיות ומזרחיות אינן זהויות שחייבות להוות מקור לפירוד ושנאה, אלא להפך: ליצירת פסיפס ישראלי מגוון, תוך מתן כבוד הדדי וכנה בין הזהויות השונות

בשורה שאזרחים/יות  בעלי גישות שונות אינם אויבים אלא שותפי אמת לחזון הדורות של שיבת ציון, הנושאים יום יום בעול קיום המדינה, כלכלית וצבאית

בשורה שדתיים, מסורתיים וחילוניים יכולים להגיע להבנות אפילו בנושאי דת ומדינה וזהות המדינה המקובלות על חלקים נרחבים בעם

כשיתייחסו למחנה המונה כמחצית מהעם כאויבים ובוגדנים

נראה שאחים אנחנו

כשיסיתו אותנו כנגד אוכלוסיות שונות

נגיד להם וכבדת את רעך כמוך

כשיפיצו פייק ניוז

אנחנו נעמיד דברים על דיוקם

כשינסו לחלק בין 'ישראל הראשונה' ו'ישראל השניה' 

נגיד להם - אנחנו מאותו המקור ונניף בגאווה את דגל אחדות ישראל

כשינסו לייצר 'יש מאין' מחלוקות תהומיות

אנחנו נראה להם שעל 80% מהנושאים 80% מהעם יכולים להסכים

WhatsApp Image 2022-05-09 at 11.58.03.jpeg

"אנחנו אלופים בלמות יחד, אבל בקושי טוראים בלחיות יחד"
הרב ישראל מאיר לאו שליט"א

הפעם, בימי הבית השלישי, לא ניתן לקולות הפיצול, הפילוג וההכנעה "לנצח" ולהוביל אותנו, חלילה, לחורבן נוסף.
הפעם לא ניתן לגֶן הפלגנות לכלות אותנו מבפנים.
הפעם נוכיח שביחס למרבית המחלוקות, גם אם הן עמוקות ומהותיות, ניתן להגיע לפתרון מוסכם אם פועלים: מתוך כבוד הדדי; מבלי לנסות "לחנך" או לשנות את האחר; ומתוך הבנה שרב המאחד על המפריד, ושהוא העיקר.
זו שעה קריטית לעתיד המדינה ועתיד המפעל הציוני
והרוב הדומם חייב, פשוט חייב, להתעורר.

bottom of page