top of page

רק ברית ציונית
תציל את ישראל מחורבן

הברית
הציונית

Untitled design - 2023-08-02T170917.098.png

ישראל נכנסת לסחרור שאחריתו מי ישורנו.

רוב גדול בציבור הישראלי, מכל המחנות, מבקש למצוא את דרך המלך שתשמור על אחדות העם ועל ישראל, מדינתנו האהובה, כמדינת מופת, יהודית ודמוקרטית לדורות. אבל קולו של אותו רוב דומם כמעט שאינו נשמע בציבוריות הישראלית, ולשם כך אנו נקראים לדגל.

הברית הציונית הינה יוזמה עצמאית של ישראלים מרקעים שונים

החוששים כולם מהשבר החברתי והפוליטי שאחז בנו ומעומק המחלוקות שנפערו בינינו,

ולצד זאת מזהים את ההזדמנות הנדירה שנוצרה בעקבות השבר לכונן ברית ציונית חדשה,

אשר בבסיסה החזון המשותף של מדינת ישראל כמדינת מופת, יהודית ודמוקרטית לדורות, ברוח מגילת העצמאות.

הברית הציונית רואה את שורש המשבר שבו שרויה המדינה בשנים האחרונות בהיעדר שיתוף הפעולה של הזרם הציוני המרכזי, עליו נמנה רוב מכריע בעם, שבגינו מוקמות ממשלות של צד אחד אשר מטבען מעניקות את הכוח לקצוות הסקטוריאליים והא-ציוניים,

באופן שמעמיד בסכנה את החזון הציוני כולו.

ברית ציונית זו, היה ותקום, תוכל לפעול לגיבוש הסכמות רחבות ועיגונן- הסכמות שהינן בהישג יד שכן 80% מהעם יכולים להסכים על 80% מהנושאים (80/80)- אשר יספקו בסיס לחיים משותפים מיטיבים בארצנו, ואשר ישמרו על ביתנו המשותף למען עתיד טוב יותר לנו, לילדינו ולדורות הבאים.

לכן, רק שינוי הווקטורים שמחלקים את החברה הישראלית וכינון ברית ציונית חדשה של הזרם המרכזי יוכלו להציל את ישראל משפת התהום ולהוציא אותה מהמשבר המתמשך שבו היא מצויה.

על התנועה
Sky

תכנית
הברית
הציונית

Untitled design - 2023-08-02T170917.098.png

למשבר הנוכחי פנים רבות – משפטיות, פוליטיות וזהותיות – השלובות זו בזו, ועל כן רק "עסקת חבילה" מפורטת הכוללת מענה לכל ההיבטים הללו יכולה לחלץ את ישראל ולהציל אותה משפת התהום. 

 

תכנית הברית הציונית תביא אחדות לישראל, פיוס לישראל, חוקה לישראל.

תכנית הברית הציונית
הצלחת תכנית הברית הציונית תפיח תקווה ואמון בעתידנו המשותף ותביא בכנפיה רוח חדשה וחזון משותף של מדינת מופת שייחודה הוא בגיוונה וביכולתה להתעלות מעל המחלוקות הפנימיות למען שמירה על הבית המשותף.

עצומת
הברית
הציונית

Untitled design - 2023-08-02T170917.098.png

הברית הציונית פונה בשעה גורלית זו לכל חלקי העם – מימין ומשמאל, חילונים מסורתיים דתיים וחרדים, יהודים ושאינם יהודים,מצביעי הקואליציה והאופוזיציה– לחזק את הברית הציונית במאמציה להביא לפיוס לישראל, אחדות לישראל, וחוקה לישראל ולחתום על עצומת הברית הציונית.

עצומת הברית הציונית
המהפכה הציונית
Sky

 המהפכה הציונית 2.0

הבשורה ההיסטורית שיצאה מועידת קאטוביץ' היתה היחד הציוני - גם אישים ותנועות החלוקים ביניהם, לעיתים מחלוקות תהומיות, בשאלת צביונה התרבותי והדתי של מדינת היהודים צריכים ויכולים להתאחד תחת החזון המשותף, חזון הדורות, של הקמת בית לאומי לעם היהודי בא"י. בשורה זו היא שאפשרה את המהפכה הציונית הראשונה אשר הובילה לימים להקמת מדינת ישראל. 

אנו בתנועת הברית הציונית שואפים לחדש את היחד הציוני, לכונן ברית של הזרם הציוני המרכזי ולחולל את המהפכה הציונית השנייה.

ביח' בחשון תרמ"ה (6 בנובמבר 1884) התכנסה בעיר קאטוביץ שבגרמניה ועידת היסוד של תנועת "חיבת ציון". לועידה זו היתה חשיבות היסטורית מכרעת בהיותה השורש והבסיס להקמת התנועה הציונית כולה. לימים אף הגדיר הרצל את ועידת קאטוביץ'  כ'קונגרס הציוני הראשון'.
את הועידה יזמו: מהצד האחד, ד"ר יהודה לייב פינסקר, מאבות הציונות וממבשריהּ, איש תנועת ההשכלה, מחבר הספר "אוטואמנציפציה"; ומהצד השני, הרב שמואל מוהליבר, מאבות הציונות הדתית, בוגר ישיבת וולוז'ין, רב העיר ביאליסטוק, מי שגייס את הברון רוטשילד לטובת הקמת המושבות.

image.png

[הרב מוהליבר וד"ר פינסקר יושבים במרכז]

לתרומה

כדי שייפסק השסע העמוק שנפער בקרבנו. כדי שהציבור היצרני-ציוני לא ימשיך לשאת על גבו לבד את הנטל הצבאי והכלכלי. כדי שנוכל לקדם את אותם 80% מהנושאים שעליהם 80% מאתנו יכולים להסכים. כדי שנביא אחדות לישראל, פיוס לישראל וחוקה (רזה) לישראל. כדי שנחדש את החזון המשותף של מדינת ישראל כמדינת מופת, יהודית ודמוקרטית לדורות, ברוח מגילת העצמאות. כדי שנושיט יד לאותם זרמי עומק בחברה החרדית והערבית החפצים בשילוב בכלכלה ובתעסוקה, תוך שמירה על זהותם הייחודית. כדי שנשמור על הפיקדון של מדינת ישראל פורחת ומשגשגת שהעבירו לנו אבותינו ואימהותינו. כדי שנמנע את חורבן הבית השלישי בגלל הכניעה לקצוות הקיצוניים ובגלל שנאת חינם.

אנחנו 
צריכים
אתכם
איתנו

Untitled design - 2023-08-02T170917.098.png

כדי שנוכל להציל את ישראל, אנחנו צריכים אתכם איתנו, לא רק ברשתות וברחובות, אלא גם בתרומות על מנת שנוכל להביא את קולו של הרוב הדומם, מכל המחנות, שרוצה בברית ציונית לקדמת הבמה. 

רק תרומה שלכם לברית הציונית

תספק לנו את "החמצן" לפעילותינו.

Western Wall

רק ברית ציונית
תציל את ישראל מחורבן

הצטרפו אלינו וביחד, בכוחות משותפים, נכונן את הברית הציונית המשקפת את הרוב המכריע של אזרחי המדינה הרוצים לשמור על ישראל כמדינת מופת, יהודית ודמוקרטית לדורות.

הצטרפו אלינו

הצטרפו ל100 המייסדים
של הברית הציונית

חושבים שצריכים לכונן ברית של הזרם הציוני המרכזי במקום להיכנע לקצוות הסקטוריאליים והא-ציוניים?

מזהים את ההזדמנות הנדירה שנוצרה בעקבות השבר לכונן ברית ציונית חדשה, אשר בבסיסה החזון המשותף של מדינת ישראל כמדינת מופת, יהודית ודמוקרטית לדורות, ברוח מגילת העצמאות ?

אנחנו צריכים אתכם איתנו!

100 המייסדים
מנהיגים
Sky

מנהיגים שינוי מלמטה

"אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח" (תהילים, פה, יב)

על מנת להוביל ברית ציונית ולהצמיח מלמטה שינוי אמיתי וארוך טווח, אנו זקוקים לכם:

 מנהיגים מקומיים, ראשי ארגונים ועמותות, פובליציסטים,  מובילי דעה,  רבנים ורבניות,  אנשי אקדמיה,  כלכלנים,  משפטנים, אנשי תקשורת, הייטקיסטים ועוד ועוד

אנחנו צריכים אתכם איתנו!

Untitled design - 2023-08-02T170917.098.png

© כל הזכויות שמורות לברית הציונית 

bottom of page